lördag 15 juli 2017

Någon har varit dum och jag vill ha förståelse. Vem om inte mamma kan ge tröst.

Inga kommentarer: