söndag 25 december 2016

Julotta

En stilla morgon som börjar i kyrkan. Julottan ambulerar mellan kyrkorna i kommunen. I år blev det Gunilbo. Trots glesheten mellan gårdarna var kyrkan välbesökt. Mest äldre men några ungdomar. En åldrad kör och en kantor som alternerar mellan piano och orgel.  Evangeliet om Jesu födelse och Stilla natt. Trosbekännelsen som läses mangrant och tillsammans. Och jag undrar hur många som reflekterar över orden i bekännelsen? Eftersom jag har svårt med förståelsen av nåden och att det inte krävs någon handling av mig, blir jag i en stunds bryderi. " ... sittande på Gud Faderns högra sida och därifrån igenkommande att döma levande och döda..".  Men nåden skänks ju fritt och villkorslöst är en gåva från Gud. Varför ska vi då dömas? Drabbas vi av nåden eller är vissa utvalda? Hur då? Om jag efter mitt hjärta och utan krav på en gentjänst hjälper människor i nöd eller utnyttjar och suger ut det jag vill ha för egen lystnad, är frågan om nåden drabbar mig oavsett handling? Hur väljer Gud, det är frågan? Här befinner jag mig i en konflikt med den kristna tolkningen. Ska jag villkorslöst tro på allt som står skrivet? Nattvarden är ju en handling. Får jag nåd om jag tror utan att delta i ritualerna?
    Nåväl, julottan satte igång eller fick mina frågor att bli ännu fler. Något har naturligtvis hänt i mina tankebanor eller är det måhända ett skutt i min andliga utveckling. En krokig stig med många sidospår.
    Jag fann behag i Gunilbo kyrka eftersom det var enkelheten jag tilltalades av. Få dekorationer, levande ljus och Jesus hängande på korset i förgrunden. Ett stort förgyllt kors till vänster som vill famna besökarna denna morgon. En symbolik som tilltalar mig.
Skicka en kommentar