lördag 24 september 2016

Det fördolda

Plöjda höstfåror
gömmer framtidens under
utan att väsnas.
Skicka en kommentar