lördag 27 augusti 2016

Tankediger i svampskogen

Har jag verkligen valt mitt liv? Jag vill tro det men ibland undrar jag vad som styr mina val?En onödig undran kanhända. Men den kommer ibland. Och särskilt när jag går i skogen. Många djupa tankar dyker upp när vinden viskar och viner. Som idag när vi gick den dagliga svampturen. Solen skär strålarna mellan stammar och bladverk. Insekterna håller sig i skinnet och rätt som det är blir jag avbruten i mitt tankearbete. I mossan lyser kantarellerna. Det är mellan spaningarna som undran återkommer.
Än den ena än den andra. Ändligheten poppar upp när jag alltför ofta vinglar till och blir yr. Det är inte samma spänst i kroppen som förr, men jag tröstar mig med att säga, du kan ju gå- ta dig fram i svår terräng. Jag lever två liv. Ett inre och ett yttre. Ibland blir det starka motsättningar. För det mesta går dessa liv hand i hand. Att våga ta ställning är en annan undran. Till döden exempelvis. Döden och vad jag ska göra  med kroppen när livet är till ända. Modet sedan ett antal år är att man självklart ska brännas. Det vill jag absolut inte. Ur moderlivet kom jag och till moderlivet vill jag åter. Som jag har sugit ut jorden på många olika sätt.Nu får maskarna ta hand om mig och låta återvinningen ha sin gång. I denna tanke finner jag frid och är nöjd. Om jag har valt mitt liv eller vad som styr mina val, får jag aldrig svar på, men jag vet att undringarna kommer att dyka upp med jämna mellanrum.


Inga kommentarer: