söndag 17 april 2016

Efter herrarnas behag

Efter herrarnas behag omslag  20160415
Ny bok från: www. faunforlag.se

”Aldrig få det som föräldrarna” är den femtonåriga Claras mantra när hon ska ut i livet. I mötet med vekligheten klyvs hon till kropp och själ och makas åter till sin hemvist. Föräldrarna, August och Matilda flyttar ständigt och den enda rikedom de har är barn. August har flytt från Gotland. Med sig har han en skräckfylld upplevelse av att en yngre syster kränks av en präst mitt under ett möte i sockenstämman. Beata,
hans käraste, lämnas ovetande om hans flykt. August gör dagsverken och hamnar på en gård som dräng. Märkliga händelser får honom att fly in i en snårig skog där mötet med Orlen förändrar hans tankebanor.
Matilda sprider ett farligt budskap och anklagas för uppvigling.Frälset och herrarna belönar angiveri vilket skapar splittring bland arbetsfolket. August kan inte få Beata ur tankarna. Familjen håller ihop om än det gnisslar. Clara råkar höra ett samtal mellan två herrar och hon börjar ana varför de i hennes familj har det som de har.”De jävlarna behöver inget mer, slöa och okunniga är de.”Efter herrarnas behag handlar om folket utan röst och rätt. Ett folk som får förbarma sig över sig självt. Tiden är artonhundratalets mitt i ett Sverige där en ny tid växer fram. Men en stor folkgrupp står utanför och ser på när förändringens vindar blåser.Skicka en kommentar