fredag 4 mars 2016

Ett kungligt barn är åter fött
hurra, hurra , hurra, hurra
ropar överhetens maktelit
med stöd av underklassens flit
och vem utmanar traditionens makt
när ett kungligt barn blir en evig pakt.
Skicka en kommentar